Samenwerkingspartners

Aanbieders

Combiwel Junior heeft een groot netwerk aan aanbieders, groot en klein. We puzzelen en praten net zo lang totdat we een programma aanbod hebben samengesteld wat gedragen wordt door deze aanbieders, de echte uitvoerders voor de klas en/of groep.

Lokale zzp-ers of initiatieven hebben onze voorkeur, omdat deze bekend in en met de buurt zijn, hart hebben voor school en buurt en door hun betrokkenheid een toegevoegde waarde leveren. Talentvolle starters helpen we graag op gang als het gaat om lesopbouw, methodieken, creativiteit en innovatie.

Succesvolle aanbieders uit ons programma werken samen met ons aan een verdiepende cursus die ze zelfstandig kunnen voortzetten, we helpen ze graag op weg met alle randvoorwaarden.

Al onze aanbieders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en worden op vaste momenten geëvalueerd. We kijken ‘in het veld’ wat er speelt en hoe zij met de kinderen werken. De bevindingen worden continu teruggekoppeld tijdens de lesweken.

Scholen

We maken een op maat gemaakt naschools aanbod voor de volgende scholen:

  • Zuid:
    De Elout, De Nautilus, De Notenkraker, De Springstok, Derde Dalton en De Scholekster
  • Oud West:
    De Kinkerbuurtschool, De Waterkant en Het Winterkoninkje
  • Bos en Lommer:
    De Catamaran Landlust en De Springplank
  • Westerpark: De Zijderoute

We werken samen met  veel verschillende scholen in Amsterdam West en Amsterdam Zuid. Deze scholen kiezen ervoor om ónze expertise in te zetten om een passend programma te organiseren en te programmeren. De school is leidend als het gaat om speerpunten, thema’s en pedagogisch klimaat, maar Combiwel Junior zorgt voor de inhoudelijke invulling. De talenmakelaars maken een programma op maat voor elke school/wijk en blijven continu in gesprek met alle betrokkenen  om te zien wat succesvol is of wat er beter of anders kan. Doorlopende leerlijnen en een eenduidig pedagogisch klimaat zijn bij ons vanzelfsprekend, het betrekken van ouder en buurt heeft bij ons een pre.

In de buurt

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers.

Als Combiwel Junior maken wij dankbaar gebruik van dit uitgebreide netwerk. Zo kunnen we vaak veel meer betekenen voor kinderen dan alleen de activiteiten rondom de school. Onze kindercoaches weten wat er speelt binnen de gezinnen en signaleren mogelijke problemen thuis al in een vroeg stadium. Vaak kunnen wij daardoor een brug slaan tussen kind, ouder en de betrokken instanties

Cultuurfonds

Het Jongerencultuurfonds steunt Amsterdamse kinderen en jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere culturele instelling. Het Jongerencultuurfonds doet dit door een bijdrage te leveren aan het lesgeld met een maximum van € 400,- per jaar.

Combiwel junior fungeert als intermediair. Samen met de ouder wordt er digitaal een aanvraag bij het Jongerencultuurfonds ingediend. Binnen vier weken krijgen we te horen of de aanvraag is goedgekeurd. Het lesgeld wordt dan rechtstreeks aan de culturele instelling overgemaakt en vervolgens kan het kind aan de activiteiten deelnemen.

Wilt u gebruik maken van het Jongeren Cultuurfonds?

Neem dan contact op, wij helpen u graag verder bij uw aanvraag.

Onze partners